DỰ TOÁN ONLINE

Nhập các thông tin theo yêu cầu để dự toán kinh phí đầu tư
VNĐ
Lưu ý: Kích thước tối đa của mỗi tấm kính 1.8 x 3.2 m
Để biết thêm chi tiết về giá thành và chi phí triển khai xin vui lòng liên hệ:
0914.638.168
trungnguyen@kinhdiengoldsunvina.com
Điều chỉnh ánh sáng chiếu qua kính thông minh